Més de 25 professionals dels equips socials i les secretaries dels diferents centres de TEB s’han format durant la primera meitat de 2019 en redacció de textos de lectura fàcil.

L’objectiu és redactar circulars, cartes i notes més accessibles cognitivament per a les persones treballadores i usuàries de TEB i les seves famílies.

Les sessions formatives, de 3 hores de duració i dutes a terme en grups reduïts, han estat dinamitzades per l’equip de Comunicació de TEB a través de la reflexió i l’anàlisi de documents informatius d’ús quotidià dins de les cooperatives.

La previsió és renovar les formacions cada any per reciclar els coneixements i aprofundir en els aprenentatges.

Els textos en Lectura Fàcil faciliten la seva comprensió a tothom, i especialment a persones amb dificultats lectores, tant transitòries com permanents. Inclouen adaptacions en el llenguatge, el contingut i la forma de presentació, però el contingut informatiu bàsic es manté.

Aposta per la lectura fàcil

El Grup Cooperatiu TEB ha iniciat un procés de millora de l’accessibilitat cognitiva i de promoció de la lectura fàcil. Entre altres accions, destaquen:

Està en marxa també un nou projecte de formació i capacitació adaptada per a persones amb discapacitat intel·lectual a través d’audiovisuals, la creació d’una nova pàgina web corporativa més accessible ideada i validada amb la participació de persones treballadores i usuàries, i l’adaptació a lectura fàcil dels Estatuts cooperatius.