enclavaments

Com a Centre Especial de Treball, disposem d’equips professionals  preparats per realitzar l’activitat a les instal·lacions de l’empresa col·laboradora.

Els enclavaments laborals estan contemplats en el Reial Decret 290/2004.