Programa de Conciliació familiar2020-11-09T15:21:07+01:00

Dins del Programa Amb tu, TEB posa a disposició de les families el Servei de Conciliació Família, Modalitat Personal de Suport, gràcies als ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i DINCAT.

És un servei que ofereix a les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual la possibilitat de comptar amb personal de suport puntual (no de caràcter permanent) amb un copagament reduït de 3€/hora.

L’Equip de professionals, la família i la pròpia persona acorden les activitats a realitzar dins o fora del domicili. Per exemple: poden sortir a passejar, fer jocs de taula i manualitats a casa, o bé acompanyar d’anada/tornada a l’escola o centre, etc.

No és una ajuda domiciliària. No s’ofereix cap suport en aspectes relacionats amb la llar, com netejar o cuinar.

A través del conveni amb Dincat, es poden beneficiar del Servei:

 • Les famílies del TEB
 • Les que visquin a Barcelona  (8034, 8028, 8014, 8038, 8004, 8039, 8040) i L’Hospitalet (8028, 8034, 8040, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8950).

NOTA: Si no esteu en aquests codis, podeu trucar a Dincat, que us assignaran l’entitat corresponent:  93 490 16 88

Contacteu amb TEB Amb Tu 660 25 46 55 (Telèfon i Whatsapp)

Què és el Servei de Conciliació Família, Modalitat Personal de Suport?2020-11-06T17:42:35+01:00

És un servei que ofereix a les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual la possibilitat de comptar amb personal de suport puntual (no de caràcter permanent)

amb un copagament reduït de 3€/hora.

L’Equip de professionals, la família i la pròpia persona acorden les activitats a realitzar dins o fora del domicili.

Per exemple: poden sortir a passejar, fer jocs de taula i manualitats a casa, o bé acompanyar d’anada/tornada a l’escola o centre, etc.

No és una ajuda domiciliària. No es dona cap suport en aspectes relacionats amb la llar, com netejar o cuinar.

Quan de temps pot durar el Servei?2020-11-06T17:45:37+01:00

Les famílies poden comptar amb un màxim de 150 hores mentre duri el Programa (depèn de les convocatòries de subvencions). Pregunteu per les dates.

Per què es fa el programa de conciliació familiar?2020-11-09T00:12:34+01:00

Perquè les famílies sovint es troben amb dificultats de conciliació familiar, laboral i social, amb repercussions en la salut física i psíquica dels seus membres.

Molt sovint, les famílies compten amb poc suport i els seus recursos econòmics són limitats.

Quins requisits es demanen?2020-11-08T23:28:22+01:00
 • La persona amb discapacitat ha de tenir una valoració de la seva discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% en el seu Certificat de discapacitat.
 • Ha de conviure amb els familiars/tutors legals que demanen el servei.
 • No ha de ser atesa per cap Recurs Residencial (fora del nucli familiar).
 • Ha de tenir una puntuació igual o superior a 21 punts en el Barem de Necessitats de Suport de la Modalitat (aquesta puntuació l’estableix Dincat).
Tothom pot accedir als ajuts?2020-11-08T23:28:47+01:00

Qualsevol família pot hi pot accedir. Ara bé, s’ha de tenir el compte el següent:

 • El suport NO és compatible amb casals de cap de setmana o de temporada
 • Tampoc es pot fer servir durant  les hores lectives escolars o hores d’acollida
 • No es pot utilitzar com a reforç de cap centre.

A més, els fons no son il·limitats. Les famílies amb més dificultat són les que tenen prioritat.

Aquest servei és equiparable a ajuda domiciliària?2020-11-09T00:30:54+01:00

No. Es tracta d’un acompanyament a realitzar activitats dins o fora del domicili. Per exemple: poden sortir a passejar, fer jocs de taula i manualitats a casa, o

bé acompanyar d’anada/tornada a l’escola o centre, etc.

No s’ofereix cap suport en aspectes relacionats amb la higiene personal i i la neteja de la llar, que correspondria a professionals del treball familiar.

IMPORTANT: Si necessiteu aquests serveis, parleu amb l’equip d’Amb Tu per tal de trobar el recurs corresponent.

Quin cost té per a la família?2020-11-09T00:34:48+01:00

El programa de conciliació Familiar té un copagament reduït de 3€/hora. 

Pot ser gratuït en funció de les necessitats econòmiques (això ho decideix Dincat a partir de la valoració que es fa de l’expedient)

En quines zones TEB Amb Tu ofereix el servei?2020-11-09T00:52:19+01:00

Gràcies al conveni amb Dincat, TEB Amb Tu pot oferir el servei de conciliació familiar a:

 • Les famílies del TEB
 • Les famílies que visquin a Barcelona  (codis postals: 8034, 8028, 8014, 8038, 8004, 8039, 8040) i L’Hospitalet (codis postals: 8028, 8034, 8040, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8950).

Per a d’altres zones, consulteu a Dincat. 93 490 16 88

 

El programa està actiu tot l’any?2020-11-09T15:22:48+01:00

No. Depèn de l’aprovació de les subvencions. Heu de consultar sobre la disponibilitat al telèfon:

660 25 46 55

 

Go to Top