Taller Escola Barcelona és la cooperativa de segon grau que agrupa les diferents cooperatives que formen part del Grup Cooperatiu TEB i que actua com a cap de Grup. Des del seu consell rector es prenen les decisions que tenen a veure amb l’orientació estratégica, les línies de finançament, la comunicació, etc. El seu naixement el situem el 1974, com a cooperativa de treball associat, i va ser l’any 2000 que es va transformar en cooperativa de 2n Grau i van néixer les diferents cooperatives, tot prenent les seves sigles, TEB, com a nom de referència: TEB Barcelona, TEB Vallès, TEB Habitatge, TEB Gestió , TEB Verd, TEB Solucions.