La nostra vocació de servei i l’adaptabilitat a les necessitats dels nostres clients ens converteix uns partners idonis per a les tasques de muntatge i engalzat de peces i cables.

Disposem d’experiència i capacitat de compra en l’àmbit dels serveis industrials, cosa que ens permet reduir altament els costos i millorar així la competitivitat dels nostres clients. Comptem amb instal·lacions adequades per al muntatge i l’engalzat, així com capacitat logística, control i seguiment d’estocs, etc. que facilitat l’assoliment dels objectius per part de les empreses que confien en els nostres serveis.