En el centre ocupacional del TEB treballem per desenvolupar i mantenir les capacitats de les persones usuàries, tot fomentant la seva autonomia personal i social. Promovem al màxim la presa de decisions sobre les qüestions que els afecten i treballem perquè millorin la seva capacitat d’autogestió.

Els serveis estan adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual major d’edats i contribueixen a fomentar la inclusió a la societat. S’ofereixen dos tipus de serveis en funció de la intensitat de suport.

 • Servei de teràpia ocupacional (STO)
  Les activitats que s’hi realitzen tenen a veure amb dos objectius bàsics:
  1) Ocupació terapèutica, per tal d’assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral.
  2) Ajustament personal i social per tal de millorar les habilitats personals i també la relació amb l’entorn.
 • Servei ocupacional d’inserció
  Activitats prelaborals, per afavorir l’adquisició o manteniment d’hàbits laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la integració de la persona atesa dins l’àmbit laboral.

El Grup Cooperatiu TEB compta actualment amb 150 places de serveis ocupacionals, en diferents centres:

 • CO TEB / Sant Andreu (enllaç a Sant Centre de Sant Andreu)
  Compta amb un grup de Servei Ocupacional d’Inserció.
 • CO TEB / Castellar (Enllaç pàgina de Castellar)
  Compta amb Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció
 • CO TEB / Verdum (enllaç a Pàgina de Verdum)
  Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció
 • CO TEB / Estació (Enllaç a Pàgina Estació)
  Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció
 • CO TEB / Barceloneta (enllaç de Pàgina Barceloneta)
  Servei de Teràpia Ocupacional