Som un Grup Cooperatiu format per 8 cooperatives (TEB Barcelona, TEB Vallès, TEB d’Habitatge, TEB Verd, TEB Solucions, TEB Bellvitge, TEB Gestió, i una cooperativa de 2n grau, Taller Escola Barcelona)

Treballem des dels principis i els valors cooperatius per aconseguir una vida inclusiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Des que van iniciar el TEB un grup de famílies el 1968 hem anat construint un engranatge de centres especials de treball sense ànim de lucre, centres ocupacionals, serveis d’habitatge especialitzat, serveis d’inserció laboral, fundació tutelar, clubs esportius…, per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual vagin ocupant el lloc que es mereixen a la societat.

En l’àmbit laboral, hem posat en marxa cinc centres especials de treball que ofereixen productes i serveis de qualitat per a que avui donen feina a 650 persones, de les quals 500 són persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment comptem també amb 150 persones ateses en centres ocupacionals i 90 places de llar-residència i Servei de Suport a la Pròpia Llar.