Al Pla Estratègic 2022-2024 hem treballat les ODS de manera transversal, prenent com a referència els documents següents:

 1. Les ONG davant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 2. Avançar en l’Agenda 2030 a través de l’economia social i solidària

En base a això, en el document de Pla Estrtègic, trobareu marcats els objectius que ens hem compromès a reportar Pacte Mundial per la Sostenibilitat.

Podeu descarregar aquí la carta de compromís amb el Pacte Mundial per a la Sostenibilitat.

Hem volgut treballar de manera realista, sinó veritables compromisos amb la comunitat que anem treballant dia a dia i fent seguiment a través del nostre Pla Estratègic.

ODS 8 treball decent i creixement econòmic

Aconseguir més estabilitat en les fonts de finançament

 • Incrementar la facturació per generar ocupació, guanyar autonomia i capacitat d’acció
 • Reforçar el finançament cooperatiu i ètic
 • Intensificar les relacions de cooperació amb les empreses sobre la base de compromisos de RSE.
 • Promoure la contractació de perosnes amb discapacitat

ODS 9 Industria, Innovació i Infraestructura

Augmentar qualitat i eficiència de les nostres activitats

 • Millora contínua en la gestió i els indicadors de control de les activitat0

ODS 10 Reducció de les desigualtats

Incrementar la participació de les persones destinatàries en les accions de presa de decisions
Projecte FàcilMent de Lectura Fàcil-Accessibilitat Cognitiva.

ODS 11 Ciutats i Comunitats Sostenibles

Oferir noves respostes als problemes socials en clau comunitària:

 • Projecte d’Edifici Inclusiu
 • Model d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental (Projecte Torre del Pont)

ODS 13 Acció pel clima

 • Pla de Sostenibilitat
 • Autosuficiència energètica

ODS 17 Aliances per a assolir els objectius

 • Ampliar la cooperació amb moviments de participació i reivindicació social i iniciatives cíviques i solidàries