El cooperativisme ens ha permès vincular la inserció social i laboral als valors cooperatius: l’autoajuda, la autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat. Les famílies que van impulsar TEB ho van tenir molt clar, calia lluitar des dels valors democràtics que representa la cooperativa. I així ho hem continuat fent, potenciant cada vegada més la intercooperació com a instrument eficaç per mantenir els llocs de treball de manera solidària. Participem activament en entitats que promouen el cooperativisme:

fed

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

És l’entitat  que aglutina, representa i lidera les empreses cooperatives de treball a Catalunya. Al llarg de la història de la nostra entita, hi hem participat des de diferents vessants, especialment a la Sectorial d’Iniciativa Social. Actualment formem part del Consell Rector de l’organització, en uns moments en què més que mai cal posar per davant els valors de la cooperació i els principis de la democràcia econòmica per fer front a la situació de crisi.

aposta

Aposta, Escola de Cooperativisme

Tenim un compromís amb la formació cooperativa i per això som socis d’Aposta, és una escola de formació contínua. La missió d’Aposta és  “Contribuir al desenvolupament de persones i empreses amb l’adquisició i retenció de les capacitats i habilitats necessàries per tal de millorar la seva carrera professional i la seva posició al mercat, impulsant i garantint els principis del cooperativisme, i prenent com a eix la persona”.