fundaciotedis

La Fundacio Privada Treball, Empresa i Discapacitat  TEDIS treballem des del 2005 ajudant empreses i entitats a complir amb la legislació vigent en matèria d’inserció laboral de persones amb discapacitat.

Els nostres beneficiaris són les persones joves i adultes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, i també aquelles persones, físiques o jurídiques, que protagonitzin projectes i experiències generadores d’ocupació per a treballadors d’aquest col·lectiu.

A la Fundació TEDIS treballem des del convenciment que tot allò que afavoreixi una participació activa de les persones amb discapacitat intel·lectual en el mercat de treball redunda en benefici de la seva inserció real a la societat, del seu reconeixement social i de la seva autoestima.

Línies d’actuació:

  1. Activitats i projectes que generen oportunitats laborals per a joves i adults amb discapacitat intel·lectual.
  2. Iniciatives que tinguin com a finalitat la millora de l’ocupació dels treballadors i treballadores amb discapacitat: formatives, educatives, d’investigació, de sensibilització, d’innovació, de divulgació…
  3. Prioritzem aquelles modalitas d’ocupació que demostrin la seva eficàcia en la creació i manteniment en temps i quantitat de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual: Centres Especials de Treball, Enclavaments, programes d’inserció a la empresa ordinària…