Pla Estratègic

Podeu descarregar el Pla Estratègic del TEB fent  clic aquí

Memòria Econòmica i Informe d’Auditoria

Cooperativa / Entitat

2022

2021

2020

Grup Cooperatiu TEB (Taller Escola Barcelona, SCCL)

Logotip símbol descàrrega

TEB Barcelona, SCCL

Logotip símbol descàrrega

TEB Vallès, SCCL

Logotip símbol descàrrega

TEB Solucions, SCCL

Logotip símbol descàrrega

TEB Verd, SCCL

Logotip símbol descàrrega

TEB Bellvitge, SCCL

Logotip símbol descàrrega

TEB d’Habitatge, SCCL

Logotip símbol descàrrega

TEB Gestió, SCCL

Logotip símbol descàrrega

TEB Fundació Josi Llorenç

Logotip símbol descàrrega

Pla d’Igualtat

Podeu descarregar el Pla d’Igualtat del TEB fent  clic aquí

Codi ètic

Podeu descarregar el El Codi Ètic aquí