mediambient

El Grup Cooperatiu TEB té com a propòsit garantir la qualitat dels serveis que realitza i els productes que elabora, acomplint amb tots els requisits legals i normatius, tant nacionals com comunitaris, que li són d’aplicació, aconseguir la plena satisfacció dels seus clients, treballadors i socis, i compatibilitzar la seva activitat amb el desenvolupament sostenible, integrant el respecte al medi ambient i el benestar social.

La Direcció es compromet a impulsar la millora contínua de la qualitat en tota l’organització, declarant els següents principis:

  • La Política de qualitat del TEB està enfocada a aconseguir la satisfacció del client final, mitjançant la prestació de serveis o l’elaboració de productes segurs per a la salut i que donin compliment tant a les seves expectatives com a les disposicions legals vigents que li siguin aplicables.
  • TEB es compromet a compatibilitzar l’activitat de l’empresa amb la seguretat dels treballadors i amb la protecció del medi ambient i del nostre entorn, mitjançant actuacions i mesures orientades a la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se per operacions degudes a la nostra activitat.
  • La Qualitat és responsabilitat de tots els treballadors de TEB, qualsevol que sigui la seva posició en l’organització.
  • Amb els nostres proveïdors, col·laboradors, administracions competents, treballadors i clients s’establiran relacions de cooperació i respecte mutus.
  • El procés de millora de la qualitat serà continu, sistemàtic, ambiciós i basat en mesuraments i dades.

Els seveis industrials de TEB Vallès i TEB Barcelona, així com els serveis de TEB Gestió i els de TEB Solucions (neteja, destrucció de documents, establiments CoopMercat-PortaAPorta, etc.), compten amb un sistema de Gestió de la qualitat certificat per LRQA Limited. Podeu descarregar l’abast del certificat en aquest enllaç.

Logotip ISO 90014-2015 Lloyd's

El Grup Cooperatiu TEB també compta amb el certificat IFS que assegura la qualitat i seguretat dels seus productes alimentaris i processos productius a les seus de TEB/Sant Andreu i TEB/Verdum.

IFS Salas Certificadas alimentación y cosmética

TEB/Sant Andreu

IFS Salas Certificadas alimentación y cosmética

TEB/Verdum