Grup Cooperatiu TEB compta amb 5 centres especials de treball (CET): TEB Barcelona, TEB Vallès, TEB Bellvitge, TEB Verd i TE Solucions, on treballen 670 persones amb discapacitat, majoritàriament intel·lectual. Els CET combinen la funció productiva, com qualsevol empresa, i també la social. La finalitat del centre especial de treball és assegurar un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garantir-ne la integració laboral.

Els centres especials de treball del Grup Cooperatiu TEB ofereixen uns serveis de qualitat i alt nivell professional en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar l’exercici del seu dret al treball remunerat, com de contribuir eficaçment a la seva integració i evitar situacions de risc d’exclusió social.

Al Grup Cooperatiu TEB, el 90 % de les persones amb discapacitat que hi treballen són d’especial dificultat, és a dir, persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental o persones amb discapacitat física i sensorial de més del 65%.

Podeu accedir a més informació sobre els centres especials de treball a la pàgina de la Departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Finançament del centre especial de treball

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmica de Covid-19.

logotip Departament d'Empresa i Treball i Fons Social Europeu

Equip Multidisciplinari de Suport (EMS)

L’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS) realitza les actuacions d’acompanyament especialitzat relatives a l’ajustament personal i social en el lloc de treball, a les accions formatives orientades a aquest ajustament i a l’itinerari per a la millora de la formació i la competència professional, per facilitar l’accés a un lloc de treball a l’empresa ordinària, en els casos que sigui possible, de les persones amb discapacitat contractades en centre especial de treball i també les accions dirigides a promoure i fomentar la seva participació comunitària. 

Logotip del Departament d'Empresa ide Treball i el Ministeri de Treball