suport

Consisteix en un suport personal especialitzat mitjançant un equip de professionals, que té per objecte el de dotar dels suports personals necessaris a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual adultes per tal de que aquestes puguin viure de la manera mes independent possible en el seu habitatge, sigui quin sigui el títol de dret (propietat, lloguer, us de fruït, cessió…).

L’objectiu principal d’aquest servei és garantir els suports necessaris per tal de facilitar i recolzar l’opció de vida que permet a la persona amb disminució psíquica, viure autònomament i ajudar-la en el seu desenvolupament integral.