La cooperativa TEB Barcelona va néixer el 1974 al Barri de la Barceloneta. De mica en mica va anar ampliant la seva activitat a d’altres barris de Barcelona, i actualment compta amb dos centres a Sant Andreu, TEB/Estació i TEB/Sant Andreu i un altre al Verdum, TEB/Verdum. És a Sant Andreu on la cooperativa compta amb la seu principal, on també resideixen els serveis generals del Grup Cooperatiu, en un edifici de 8.000 m2 inaugurat l’any 2006.

TEB Barcelona és titular d’un centre especial de treball (CET) i també de serveis de teràpia ocupacional (STO) i d’inserció (SOI). Centra la seva activitat productiva en els serveis industrials, en la fabricació de pintures (TColors) i en la fabricació d’eliminadors d’olors (TOlors) . Compta amb sales homologades per a la manipulació de productes cosmètics i també per a l’alimentació, i envasa i comercialització sals exòtiques (Salt&More).