El TEB neix de la lluita de les famílies perquè els seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual trobessin el seu lloc a la societat. És per això que la nostra història camina en paral·lel amb la lluita d’aquest col·lectiu: per aconseguir millores socials, atenció mèdica adequada, ensenyament de qualitat,  inserció laboral i social… La construcció col·lectiva i les complicitats entre familiars i diferents agents socials ha estat molt important en tot el nostre recorregut, per això hem participat sempre activament en organitzacions de defensa de la discapacitat intel·lectual.

dincat

Dincat

Organització fruit de la fusió d’APPS i Coordinadora de Tallers que aglutina les organitzacions que treballem per la discapacitat intel·lectual des de diferents àmbits: entitats que aglutinen les famílies, escoles d’educació especial, fundacions tutelars, entitats d’atenció precoç, entitats prestadores de serveis (CET, STO, SOI, Habitatge)… Al llarg de la història hem format part en diverses ocasions de les juntes directives de les dues organitzacions originàries i actualment participem activament en les sectorials d’habitatge, atenció diürna i laboral.

adintre

AdintreBCN

Associació de centres especials de treball de persones amb discapacitat intel·lectual que tenen com a denominador comú el treball en l’àmbit dels serveis mediambientals a la ciutat de Barcelona. L’objectiu principal és potenciar l’aplicació de criteris de discriminació positiva que afavoreixi l’ocupació estable i de qualitat de les persones amb discapacitat i en particular de les persones amb discapacitat intel·lectual. En formen part Tundra,  TEB  Verd, SCCL, Barnaverd, SCCL, Gesis, SCCL i la Fundació Privada Tallers de Catalunya.