TEB Fundació privada, és una fundació tutelar, que té per objecte la tutela i la protecció de les persones amb discapacitat intel·lectual. També realitza assessorament i orientació a les famílies.

La seva tasca se centra a:

  • Acompanyar a les famílies en la protecció dels seus familiars amb discapacitat intel·lectual.
  • Promoure, gestionar i exercir, si cal, les tutories, curateles i altres figures jurídiques per a la protecció de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Donar suport a les persones sota la tutela de la Fundació, tot respectant els seus drets, la seva voluntat, i les seves preferències.
  • Administrar els bens de les tuteles i curateles que li siguin encarregades i de les dots i legats que li hagin estat posats a la seva disposició per la deguda administració. Sempre en benefici de la qualitat de vida de la persona amb discapacitat intel·lectual.