Fidel al principi d’arrelament al territori del cooperativisme i el compromís amb les persones, TEB Vallès neix l’any 2000 per tal de L’origen de la cooperativa TEB Vallès és molt senzill: en els darrers anys, s’havien anat incorporant al centre especial de treball de TEB Barcelona moltes persones amb discapacitat intel·lectual procedents de la comarca del Vallès Occidental. Partint d’aquest fet i amb el suport de l’Ajuntament de Castellar del Vallès que va fer una cessió de terreny en el polígon de la ciutat, es posa en marxa TEB Vallès, que a banda de centre especial de treball, compta també amb serveis de teràpia ocupacional (STO) i d’inserció (SOI). Un exemple de la capacitat del cooperativisme d’arrelar al territori. Igual que TEB Barcelona, la seva activitat se situa en l’àmbit dels serveis industrials.