El grup Cooperatiu TEB ofereix de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de Persones amb Discapacitat (SIOAS) que té com a finalitat  millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o amb transtorn mental al mercat ordinari.

Aquest projecte està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’és objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.

Què oferim?

 • Assessorament individualitzat
 • Formació per a la recerca activa de feina (redacció de currículums, com fer una entrevista, portals de feina a internet…)
 • Formació tecnicoprofessional per aconseguir l’apoderament id esenvolupament de competències
 • Alfabetització informàtica
 • Activitats de tutoria individuals i grupals
 • Pràctiques laborals
 • Suport i seguiment de la contractació
 • Acompanyament al llarg de la relació laboral.

Requisits

 • Tenir reconegut un grau de  discapacitat igual o superior al 33%
 • Estar en dituació de demandant d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a millora d’ocupació.
 • Ser treballadors en actiu a empreses del mercat ordinari que es troben en fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.