La difícil conjuntura econòmica per la que travessa el País ha afectat fonamentalment a l’activitat industrial, que és la que representa més volum d’ocupació al Grup. TEB Solucions neix per desenvolupar tasques de serveis a la comunitat, difícilment deslocalitzables i ha experimentat un creixement important en els darrers anys. neteja general i especialitzada, destrucció de documents, repartiment a domicili… són feines que les entitats i les empreses necessiten i que permeten també una visualització i un contacte amb la societat del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.