Un gran engranatge
de cooperatives
per la integració

TEB Barcelona ha estat l’embrió a partir del qual s’ha anat desenvolupant el Grup Cooperatiu TEB. Un engranatge de cooperatives d’iniciativa social sense ànim de lucre que pretén atendre les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i donar suport a les seves famílies. La inserció laboral ha estat el motor a partir del qual s’han anat generant d’altres serveis d’atenció, especialment ocupacional, d’habitatge i d’oci, i també noves activitats laborals. L’arrelament al territori i la proximitat a la gestió han estat també motors de desenvolupament del Grup Cooperatiu, format per 7 cooperatives d’iniciativa social: TEB Barcelona, TEB d’Habitatge, TEB Gestió, TEB Solucions, TEB Verd,  TEB Vallès i Taller Escola Barcelona, de segon grau.