Project Description

L’accessibilitat cognitiva és que el món sigui fàcil d’entendre. És un dret clau, perquè permet que les persones amb dificultats de comprensió participin  amb igualtat de condicions  en els diferents àmbits de la vida.

A més, no només beneficia les persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també les persones grans, els infants, les persones nouvingudes i, en general, tota la ciutadania.

A diferència de l’accessibilitat física o sensorial, que està regulada i ha de complir uns paràmetres objectius i normatius, l’accessibilitat cognitiva és més difícil d’estandarditzar, i només es pot assolir des de la participació directa de les persones amb dificultats de comprensió.

Per això,  TEB ha posat en marxa un equip d’experts amb discapacitat intel·lectual que avaluen les barreres a la comprensió d’edificis, activitats i productes de comunicació. Amb el suport de tècnics especialistes, elaboren informes, formulen propostes de millora i també imparteixen formacions.

Què fem?

 • Avaluem l’accessibilitat cognitiva d’edificis i activitats

 • Adaptem i validem textos a lectura fàcil

 • Formem professionals sobre tracte adequat i fàcil d’entendre

Des de la seva creació, al juny de 2019,  l’equip ha avaluat l’accessibilitat cognitiva de diversos equipaments d’ús públic de la ciutat de Barcelona, com ara centres cívics i museus. També ha adaptat i validat diferents textos, incloent estatuts cooperatius, manuals d’instruccions o contes populars. Així mateix, ha realitzat formacions per a guies i educadors de museu, tècnics municipals i personal d’atenció al públic.

Mira alguns exemples dels nostres treballs.

Avantatges de l’accessibilitat cognitiva

Per a l’entitat, empresa o administració

 • Més autonomia, benestar i seguretat per a les persones usuàries, treballadores o visitants.

 • Crear un entorn més atractiu, còmode i fàcil d’entendre.

 • Augmentar el nombre de visitants potencials.

 • Millorar l’atenció i les actituds vers les persones amb discapacitat intel·lectual o dificultats de comprensió

 • Esdevenir una organització inclusiva i accessible de referència al territori.

Per a l’equip avaluador

 • Promoure un dret clau per al col·lectiu, necessari per accedir a altres drets.

 • Noves vies de professionalització innovadores i motivadores per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

 • Participar en primera persona en la millora de l’entorn comunitari.

Els serveis d’accessibilitat del TEB, als mitjans

T’ajudem a  fer-ho fàcil

Estem encantats d’assessorar-te i fer-te la proposta que més s’adapti a les teves necessitats.

Ja han confiat en els nostres serveis