Project Description

L’accessibilitat cognitiva és que el món sigui fàcil d’entendre. És un dret clau, perquè permet que les persones amb dificultats de comprensió participin  amb igualtat de condicions  en els diferents àmbits de la vida.

A més, no només beneficia les persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també les persones grans, els infants, les persones nouvingudes i, en general, tota la ciutadania.

A diferència de l’accessibilitat física o sensorial, que està regulada i ha de complir uns paràmetres objectius i normatius, l’accessibilitat cognitiva és més difícil d’estandarditzar, i només es pot assolir des de la participació directa de les persones amb dificultats de comprensió.

Per això,  TEB ha posat en marxa un equip d’experts amb discapacitat intel·lectual que avaluen les barreres a la comprensió d’edificis, activitats i productes de comunicació. Amb el suport de tècnics especialistes, elaboren informes, formulen propostes de millora i també imparteixen formacions.

Què fem?

 • Avaluem l’accessibilitat cognitiva d’edificis i activitats.

 • Adaptem i validem documents a Lectura Fàcil.

 • Formem professionals sobre accessibilitat cognitiva i tracte adequat.

Des dels seus inicis, l’any 2019, l’equip ha dut a terme encàrrecs per a diferents clients. Per exemple, ha impartit formacions sobre comunicació inclusiva i fàcil d’entendre per a personal tècnic municipal i professionals d’atenció directa, ha fet auditories d’accessibilitat cognitiva d’equipaments públics, o ha adaptat i validat a Lectura Fàcil guies jurídiques, programes electorals i altres documents. D’altra banda, l’equip forma part de les següents aliances i espais:

 • Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI), amb Ajuntament de Barcelona i entitats.
 • Conveni de col·laboració amb l’Associació Lectura Fàcil per validar documents.
 • Xarxa d’entitats per a l’accessibilitat cognitiva de la Federació Dincat-Plena Inclusió.

Avantatges de l’accessibilitat cognitiva

Per a l’entitat, empresa o administració

 • Més autonomia, benestar i seguretat per a les persones usuàries, treballadores o visitants.

 • Crear un entorn i uns documents més atractius i fàcils d’entendre.

 • Augmentar el nombre de visitants o lectors potencials.

 • Millorar l’atenció i les actituds vers les persones amb discapacitat intel·lectual o dificultats de comprensió.

 • Esdevenir una organització inclusiva i accessible de referència al territori.

Per a l’equip avaluador

 • Promoure un dret clau per al col·lectiu, necessari per accedir a altres drets.

 • Noves vies de professionalització innovadores i motivadores per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

 • Participar en primera persona en la millora de l’entorn comunitari.

Els serveis d’accessibilitat del TEB, als mitjans

T’ajudem a  fer-ho fàcil

Estem encantats d’assessorar-te i fer-te la proposta que més s’adapti a les teves necessitats.

Ja han confiat en els nostres serveis