Després de la recent obertura d’un nou centre especial de treball a Bon Pastor, el Grup Cooperatiu TEB segueix ampliant les seves instal·lacions industrials i serveis assistencials per donar resposta al seu creixement en activitat i persones ateses.

Així doncs, per una banda, ampliarà el centre de Sant Andreu amb 3.500 nous metres quadrats, que s’afegiran als 8.000 ja construïts, i d’altra banda, reconvertirà el centre de TEB/Estació, les instal·lacions industrials del qual s’havien quedat obsoletes, en una nova llar-residència de 24 places.

La previsió és poder començar les obres després de l’estiu, un cop tramitat el permís definitiu de l’Ajuntament de Barcelona. Als nous espais de Sant Andreu, que ocuparan el solar adjacent al centre actual, s’instal·laran activitats de centre ocupacional i de centre especial de treball, la majoria de les quals procedents de TEB/Estació.

Per la seva banda, el futur TEB/Estació, a més de la nova llar-residència, tindrà també espai per a altres usos socials, com ara els clubs esportius del TEB o activitats culturals i obertes al barri.

Set cooperatives sense ànim de lucre per a més de 1.000 persones

El Grup Cooperatiu TEB , nascut fa més de 50 anys, agrupa set cooperatives sense ànim de lucre. Els set centres de treball del Grup (5 a Barcelona, 1 a l’Hospitalet de Llobregat i 1 a Castellar del Vallès) donen feina o serveis assistencials a més de 1.000 persones:

  • 628 treballadors/es amb discapacitat, la majoria intel·lectual, en Centre Especial de Treball
  • 170 persones usuàries de serveis ocupacionals
  • 75 persones usuàries d’habitatge (llar-residència i pisos amb suport)
  • 25 persones tutelades per TEB Fundació
  • 20 persones en serveis d’inserció en empresa ordinària
  • 228 professionals de suport