Project Description

La cooperativa TEB Verd SCCL ha estat beneficiària dels ajuts corresponents a la subvenció “Projecte DICE-BBVA (Discapacitat, Innovació, Qualitat i Ocupació), convocatòria 2018-2019” que gestiona Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).

Gràcies al suport econòmic obtingut, la cooperativa posa en marxa una central generadora de Biochar.

El Biochar és carbó vegetal que s’obté de restes vegetals i residus de biomassa (originaris de l’activitat de la cooperativa). A diferència del carbó vegetal clàssic que és emprat com a combustible, el biochar no s’utilitza com a tal, no es crema, sinó que s’aplica a terra per millorar les seves propietats i així ser re-introduït a les zones verdes on TEB Verd desenvolupa la seva funció laboral com a Centre Especial de Treball especialitzat en manteniment de jardineria i forestal.

Amb el suport de: