Project Description

Projectes del Grup Cooperatiu TEB participen de la Convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021. Així, TEB ha desenvolupat 3 projectes amb el suport de la Diputació de Barcelona.

1. La Fundació Tutelar

La Fundació Tutelar compta un any més amb el suport i recolzament dels recursos de la Diputació de Barcelona per a poder donar assistència als serveis de pre-tutela.

El servei de pre-tutela inclou:

  • L’assessorament legal i financer de la persona pre-tutelada (i dels seus familiars).
  • Gestions administratives prèvies a la futura formalització de la pròpia tutela de la persona.
  • Orientació sobre els recursos complementaris existents que ofereix l’administració pública.

Aquesta tasca, requereix una sèrie de recursos humans i infraestructurals mancats de finançament públic, però exigits dins del funcionament reglat per a les entitats tutelars.

El projecte que ha rebut finançament gràcies a la tramitació d’aquesta línia de subvenció rep el nom de “Els drets de les persones amb discapacitat. Projecte de vida. Assessorament i pre-tutela”.

2021 TEB desenvolupat 3 projectes Fundació Tutelar3 projectes Fundació Tutelar

2. Projecte TEBVist

La cooperativa TEB Barcelona desenvolupa el projecte “TEBVist” en la seva edició de 2021.

El projecte dona veu i visibilitat a les persones amb discapacitat alhora que difon continguts i entrevistes sobre aquells temes o persones que es relacionen directament amb el món de la discapacitat i la inclusió.

Així mateix, el programa es realitza de manera complementària a les activitats promogudes des del Centre Ocupacional de l’entitat.

2021 TEB desenvolupat 3 projectes TEBVist

3. Projecte “DREAMS”

La cooperativa TEB d’Habitatge lidera el projecte “DREAMS”. Aquest té l’objectiu de respondre a les aspiracions de projecte de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Així, aprofundint en la vida independent.

Disposem d’un equip de professionals multidisciplinaris que té la funció d’atendre a les persones usuàries del servei i facilitar el suport necessari per realitzar activitats relacionades amb l’accés a: l’habitatge, la cultura, els esports, el lleure, la formació, el treball, la salut, etc.

2021 TEB desenvolupat 3 projectes Projecte DREAMS

 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona