ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior del Consell Rector (19/12/2017).
  2. Informe de Presidència.
  3. Informació sobre els acords CR 2n grau.
  4. Proposta d’organització. Direcció compartida i Comitè de coordinació.
  5. Evolució prevista 2018.
  6. Calendari de properes reunions
  7. Precs i preguntes