abr.
24
dt.
Assemblea Grup Cooperatiu TEB | Dimarts 24 d’abril a les 18 h
abr. 24 @ 18:00 – 19:30
Assemblea Grup Cooperatiu TEB | Dimarts 24 d'abril a les 18 h

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Informe d’activitats per cooperatives
  3. Tancament provisional 2017
  4. Pressupost 2018 i execució primer trimestre
  5. Seguiment ampliació Edifici TEB/Sant Andreu i altres projectes
  6. Model d’Organització
  7. Torn obert de Paraules. Precs i Preguntes