L’equip de jardineria de TEB Verd continuarà el servei de conservació de la neteja i el manteniment de Parc del Putget durant dos anys més. La cooperativa ha estat l’adjudicatària d’un concurs públic de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, reservat a centre especial de treball.

TEB Verd realitza aquest manteniment de més de 5,8 hectàrees de zona enjardinada des de fa més de 20 anys, quan el nom de la cooperativa era Putxet i dóna feina de manera continuada a 6 persones amb discapacitat intel·lectual.