Els treballadors del centre TEB/Castellar comencen a treballar a la deixalleria de Castellar del Vallès, així com en el manteniment preventiu i correctiu de contenidors, gràcies a un acord amb Fomento de Construcciones i Contratas, SA, concesionaria de ls serveis de neteja viària, recollida d’escombraries i deixalleria. TEB/Castellar és el centre més important de la cooperativa TEB Vallès, que ofereix serveis industrials, així com serveis al territori.

A banda del suport a la deixalleria i el manteniment de contenidors, TEB/Castellar realitzarà puntualment serveis extra com el manteniment de marquesines, manteniment i desinfecció de sorrals infantils i de pipicans, així com la recollida selectiva de piles a les Administracions públiques i entitats col·laboradores

TEB Vallès va néixer a Castellar ara fa 14 anys per iniciativa d’un grup de famílies de la comarca, els fills dels quals es desplaçaven diàriament a la ciutat de Barcelona per poder treballar. Durant aquests anys, TEB Vallès ha desenvolupat una tasca social al municipi, així com de generació de  llocs de treball per a aquest col·lectiu a la comarca. Actualment la cooperativa compta amb 102 llocs de treball, dels quals 74 són persones amb discapacitat intel·lectual.

A banda del centre especial de treball, TEB Vallès gestiona enclavaments, un Centre Ocupacional amb una cinquantena de places i una Llar-residència amb 9 places.