El servei d’inserció laboral del Grup Cooperatiu TEB, a través del Programa Incorpora, va poder atendre 154 persones l’any 2018, entre les quals es van realitzar un total de 80 insercions laborals en empresa ordinària, 53 d’elles de persones amb discapacitat. Això suposa un increment de les insercions de prop del 20% respecte l’any anterior.

Quant a prospecció, es van visitar 54 empreses, de les quals 13 van acabar contractant, 5 d’elles per primer cop.

El servei està obert a persones en risc d’exclusió social que busquen feina, principalment amb discapacitat intel·lectual. Entre altres, TEB ofereix assessorament individualitzat, formació per a la recerca activa de feina (redacció de currículums, com fer una entrevista, portals de feina a internet…), formació tècnico-professional, inscripció a borsa de treball, pràctiques laborals i suport i seguiment a la contractació i acompanyament al llarg de la relació laboral.

Compromís amb la inserció laboral

El Grup Cooperatiu TEB ha renovat un any més la seva participació en el Programa Incorpora, que té com a objectiu facilitar l’accés al mercat laboral ordinari dels col·lectius en risc d’exclusió social.

L’adhesió es va formalitzar l’11 de gener en l’acte de signatura a Barcelona de l’acord Incorpora 2019, juntament amb 96 entitats socials de la província i la Fundació Bancària La Caixa.

El programa ofereix una xarxa de 446 entitats a nivell estatal, que s’agrupen territorialment en 22 grups Incorpora. La feina col·laborativa en xarxa millora la resposta a les necessitats de les empreses i les persones i afavoreix l’eficiència i l’efectivitat de les insercions.

Més informació