PDF Compromisos TEB: estalvi ètic i cooperatiu 8a emissió