Acte La Lectura Fàcil facilita la inclusió laboral