Posem a la disposició d’empreses i entitats el servei de recollida selectiva i transport dels residus següents:

  • Paper/cartró
  • Envasos
  • Piles/bateries
  • Cartutxos d’impressora
  • VidreOferim la possibilitat d’emetre certificació de la correcta gestió i valorització dels residus.
  • Instal·lem contenidors específics per a cada tipus de residus i recollim segons la periodicitat pactada.

Destrucció de documents

Disposem de sistemes de destrucció de documents que garanteixen en tot moment la seguretat de la protecció de dades establertes per la LOPD. Podem certificar fins al grau 5 DIN 66399 (antic grau 3/4 DIN 32757), que garanteix la destrucció de documentació secreta que pugui comprometre la seguretat de l’empresa o entitat. El grau 5 garanteix un tall en partícules de 0,78 x 11 mm.

Tal com marca la normativa, la destrucció es realitza o bé a les instal·lacions dels clients o bé a les nostres instal·lacions, on disposem de càmeres de seguretat per enregistrar el procés.

Així mateix, el certificat emès garanteix que la nostra empresa no ha examinat, lliurat, utilizar o reproduït cap dels documents i/o suports de dades i que els residus generats són lliurats a gestors especialitzats en el tractament d’aquests residus.