Project Description

La gent del centre ocupacional del  TEB/Verdum ja organitza el seu calendari d’activitats segons els seus interessos i motivacions. Els projectes “Tu tries”, “Temps per tu”, “Famílies”, “Rols valorats a la comunitat” i “Espais de reflexió” són algunes de les transformacions ja implantades al centre de Verdum dins del procés de transformació dels centres ocupacionals cap a serveis centrats en la persona.