Project Description

Projecte Singulars per a la generació d'ocupació

Les cooperatives TEB Barcelona SCCL i TEB Vallès SCCL han estat beneficiàries dels ajuts Projecte Singulars per a la generació d’ocupació. Es tracta dels ajuts vinculats a les “Subvencions a projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a persones en risc d’exclusió o amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d’inserció – edició 2020-2021” que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La subvenció ha permès dotar les cooperatives dels recursos materials (equipaments, vehicles, utillatge i serveis) necessaris per tal de respondre als requeriments dels clients, renovar i modernitzar  el material i enfortir les estructures de treball, possibilitant així el manteniment de llocs de treball als Centres Especials de Treball i el seu creixement sostingut.

En el cas de TEB Vallès, els ajuts serviran per crear 7 llocs de treball i mantenir-ne 35.

En el cas de TEB Barcelona, els ajuts serviran per crear 5 llocs de treball i mantenir-ne 79.

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball