Project Description

Les cooperatives TEB Barcelona SCCL i TEB Verd SCCL han estat beneficiàries dels ajuts vinculats a les “Subvencions a projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a persones en risc d’exclusió o amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d’inserció – edició 2018-2019” que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La subvenció ha permès dotar les cooperatives dels recursos materials (equipaments, vehicles, utillatge i serveis) necessaris per tal de respondre als requeriments dels clients, renovar i modernitzar  el material i enfortir les estructures de treball, possibilitant així el manteniment de llocs de treball als Centres Especials de Treball i el seu creixement sostingut.

En el cas de TEB Verd, els ajuts serviran per crear 4 llocs de treball i mantenir-ne 20.

En el cas de TEB Barcelona, els ajuts serviran per mantenir 40.

Amb el suport de: