Project Description

Servei d’atenció a la persona

La cooperativa TEB Habitatge impulsa la creació d’una nova cooperativa que faciliti serveis complementaris als ja reconeguts de Llar-Residència, Servei Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar i serveis de Tutela. Per exemple, els acompanyaments mèdics, les vetlles hospitalàries, o els serveis de respir i d’acompanyament a recursos de lleure o culturals.

A banda d’atendre necessitats de persones usuàries del Grup Cooperatiu TEB, la cooperativa (que generarà nous llocs de treball), donarà resposta a d’altres entitats del territori.

Formació i capacitació adaptada per a persones amb discapacitat intel·lectual

La cooperativa TEB Gestió lidera el disseny, creació i gestió d’una plataforma digital formativa, amb continguts adaptats per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta plataforma serà implementada per entitats col·laboradores externes, mentre que les entitats que participen al projecte, com a entitats associades, seran les responsables de dotar de continguts la plataforma, amb l’enregistrament de vídeos explicatius, locucions, incorporació de textos en lectura fàcil, etc. L’objectiu és millorar la capacitació laboral i la prevenció de riscos laborals de les persones treballadores amb discapacitat intel·lectual de manera significativa, entenedora i interactiva.

En paral·lel, es compta amb una professional del món de l’ensenyament que serà l’encarregada de realitzar la labor de “formadora de formadors”, per tal de que totes les entitats implicades en l’execució del projecte disposin de personal preparat per a transmetre coneixements de manera adequada.

Tots dos projectes han participat en la convocatòria de 2018 de les subvencions a Projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i el cooperativisme.