Project Description

L’ocupació de qualitat per a les persones amb discapacitat intel·lectual és un dels majors objectius pels que treballem. Els suports salarials i els equips multidisciplinaris de suport son fonamentals per a l’assoliment d’aquest objectiu, i ha sigut possible un any més gràcies als ajuts que han rebut les cooperatives TEB Barcelona, TEB Solucions, TEB Bellvitge, TEB VErd i TEB Vallès.

 

1. Suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat

Un ajut destinat al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball. L’objectiu d’aquesta línia de subvenció és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball.

Aquesta actuació està subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.

logotip Departament d'Empresa i Treball i Fons Social Europeu

 

2. Accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS)

L’objectiu d’aquesta línia de subvenció és donar suport a les accions d’acompanyament a l’ajustament personal i social en el lloc de treball, a les formacions orientades a aquest ajustament i a l’itinerari per a la millora de la formació i la competència professional.

Així, es vol facilitar l’accés a un lloc de treball a l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball. També promoure i fomentar la seva participació comunitària.