Project Description

La cooperativa TEB Barcelona SCCL impulsa el projecte “Jo decideixo: Projecte d’acompanyament per fomentar a l’autonomia en el temps de lleure”. Aquesta iniciativa estableix una bossa d’hores d’educadors que es destina a donar suport individualitzat als usuaris/es del Centre Ocupacional, que així ho requereixin, per poder dur a terme les activitats establertes al pla de suports, ja pactat i elaborat en el marc del servei on estigui la persona atesa. Aquestes activitats es desenvolupen més enllà de l’horari i les ràtios habituals dels serveis d’atenció diurna, amb l’objectiu de potenciar l’autodeterminació, la qualitat de vida i la inclusió de les persones en la comunitat d’una manera individualitzada i el més normalitzada possible.

Aquest projecte  ha rebut el suport de d’Obra Social “La Caixa”, a través de la convocatòria Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia 2018.

 

Amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”