Project Description

TEB Fundació ha posat en marxa aquest 2018 l’Espai de Reflexió Ètica. Aquest fòrum reforça el suport ètic en la presa de decisions de les persones tutelades i vetlla pel compliment dels valors, principis i drets que es recullen el la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides aprovat l’any 2006. L’espai també serveix com a espai de reflexió ètica per al conjunt del Grup Cooperatiu TEB.

El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona mitjançant la línia d’ajuts  a subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2018 àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i de Serveis de tutela.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona