Project Description

El TEB desenvolupa 2 projectes amb el suport de la Diputació de Barcelona.

1. Els Drets de les persones amb Discapacitat. Suports de Futur a les persones amb discapacitat (Pretuteles) i empoderament en la presa de decisions

Els darrers canvis legislatius faciliten l’autonomia de la persona tutelada en la presa de decisions. Aquest canvi normatiu ens obliga a realitzar una sèrie d’accions formatives i informatives al personal tutelat i les seves famílies.

La Fundació Privada TEB gestiona un volum creixent de casos en situació de “pretutela” a què també serà necessari d’informar sobre l’escenari futur que caldrà gestionar.

A més a més, enguany rebrem acompanyament, guia i suport al Comitè d’Ètica de l’entitat gràcies als ajuts atorgats.

 

2. TEBVIST 2022

La cooperativa TEB Barcelona ha desenvolupat el projecte TEBVist en la seva edició de 2022 amb l’objectiu de donar veu i visibilitat a les persones amb discapacitat. L’equip del TEBVist tracta aquells temes que es relacionen directament amb el món de la discapacitat i la inclusió i el programa es realitza de manera complementària a les activitats promogudes des del Centre Ocupacional de l’entitat.

Aquests projectes han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona: