Project Description

L’entitat TEB Fundació Privada ha executat el projecte: “EL FUTUR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. ASSESSORAMENT, ACOMPANYAMENT I PRETUTELA“.

A més d’esdevenir l’entitat tutelar de les persones amb discapacitat intel·lectual de les que som responsables segons acceptació de càrrec davant del jutjat, ens ocupem d’oferir els serveis de pre-tutela.

El servei de pre-tutela inclou l’assessorament legal i financer de la persona pre-tutelada (i dels seus familiars); gestions administratives prèvies a la futura formalització de la pròpia tutela de la persona; orientació sobre els recursos complementaris existents que ofereix l’administració pública; etc.

Aquesta tasca , requereix una sèrie de recursos humans i infraestructurals mancats de finançament públic, però exigits dins del funcionament reglat per a les entitats tutelars. El 2020 hem comptat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Aquest programa ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona