Project Description

L’any 2020 el TEB ha fet 2 projectes, amb el suport de la Diputació de Barcelona: un molt important de prevenció de la COVID-19. I el segon, per millorar la capacitat de resposta davant les necessitats de les famílies amb discapacitat intel·lectual.

PROJECTE AFAT:

L’Associació de Famílies i Amics de TEB (AFAT) promou en 2020 la realització de xerrades informatives orientades a la prevenció de la COVID-19 i a comunicar quin ha estat l’impacte de la malaltia dins del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes sessions informatives i divulgatives es realitzen com a mesura de preventiva mitjançant videoconferència donada la complicada situació que afecta al país.

PROJECTE TEB FUNDACIÓ:

La Fundació tutelar vinculada al Grup Cooperatiu TEB està en continua cerca de recursos per tal de millorar la seva capacitat de resposta davant les funcions que ha de desenvolupar, entre les que es troba el servei de Pre-tutela.

Per tal d’atendre les necessitats que ens traspassen les persones a les que atenem, cal reforçar l’estructura organitzativa i executiva de la pròpia entitat (mitjans humans). Gràcies als ajuts de la Diputació de Barcelona enguany implementem el projecte anomenat “EL FUTUR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL. ASSESSORAMENT, ACOMPANYAMENT I PRETUTELA”.

Amb el suport de: