El Grup TEB ha estrenat la nova TEBMàtica, un butlletí imprès de notícies del TEB elaborat en format de lectura fàcil. La seva periodicitat és mensual, mentre que la seva tirada és de 1.000 exemplars.

Ara s’acaba d’editar i distribuir l’edició de juny. Aquí podeu accedir a la versió digital del TEBmàtica de juny de 2016.

L’objectiu és fer arribar les notícies d’interès del Grup a totes les persones que hi treballen, així com implicar-les en les diferents activitats que hi succeeixen i en la dinàmica participativa i cooperativa del TEB. El butlletí vol donar resposta a una necessitat existent, que és la manca de penetració de les notícies difoses pel Grup pels seus canals d’internet entre molts dels seus treballadors amb discapacitat intel·lectual.   

El Grup TEB engloba sis cooperatives de primer grau i més de 700 treballadors ubicats en cinc centres de treball diferents. Aplicar aquesta nova eina de comunicació adaptada a totes les persones pot augmentar la cohesió entre les diferents cooperatives i dinamitzar la participació dels treballadors en els òrgans socials, serveis i recursos del TEB.

El primer número de TEBMàtica es va publicar al maig. Aquí podeu accedir a la versió digital del TEBmàtica de maig de 2016.

Aposta per la Lectura Fàcil

El Grup TEB està compromès amb l’adaptació de continguts a formats més accessibles de Lectura Fàcil. A més del nou TEBMàtica, el Grup està actualment elaborant una versió adaptada dels seus estatuts socials i una altra del manual d’acollida dels treballadors. L’objectiu és apropar la informació més rellevant de la cooperativa a totes les persones per promoure la seva participació i empoderament.

Els textos en Lectura Fàcil faciliten la seva comprensió a tothom, i especialment a persones amb dificultats lectores, tant transitòries com permanents. Inclouen adaptacions en el llenguatge, el contingut i la forma de presentació, però el contingut informatiu bàsic es manté.