La col·laboració empresarial per aconseguir més i millors llocs de treball per a les persones amb més dificultats. Aquest és l’objectiu del Clúster Créixer, que han constituït 15 entitats sense ànim de lucre, entre les quals hi ha el Grup Cooperatiu TEB i que es va formalitzar el passat 25 de gener a la ciutat de Barcleona.

cluster51-300x196

Daniel Garrido (Grup Cooperatiu TEB) en l’acte de signatura del Clúster Créixer

Les 15 entitats promotores, que representen 30 organitzacions titulars d’un Centre Especial de Treball o una empresa d’inserció i que ocupen més de 7.000 treballadors i treballadores comparteixen els valors de lacooperació, el compromís i la competència en el treball i la gestió

  • La cooperació es tradueix en l’esperit de col·laboració i suport mutu, tant a nivell intern com en les relacions de l’Associació amb les institucions i les entitats del país.
  • En el marc d’un projecte de servei i desenvolupament sostenible, les entitats evidencien el compromís amb les persones i amb la societat en totes les seves dimenció de progrès: social, econòmica, mediambiental, del coneixement i la creativitat.
  • En el camí cap a l’excel·lència en tots els productes, serveis i activitas que formen part del Clúster, es posa de manifest la voluntat de mantenir una competència en el treball i en la gestió empresarial.

Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport i la complicitat de l’ex-conseller Antoni Comas, gran coneixedor dels Centres Especials de Treball, el qual va ser present en l’acte de constitució de Créixer. Així mateix, una comissió delegada presentar la iniciativa al director general d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom, Xavier López

Les entitats que participen en la iniciativa: Allem, AmpansAspronisAsproseatÀuria, CipoFundació CaresFundació DauFundació MapGrup ÈxitIcària Iniciatives SocialsL’Arca del maresmeSinergrupTaller Baix Camp i TEB Grup Cooperatiu.