Projecte d’habitatges cooperatius inclusius per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

El projecte té com a objectiu establir un model de comunitats inclusives dins dels habitatges cooperatius en cessió d’ús, per donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i transferir-lo a tot el territori català.

En conjunt, el nostre projecte s’emmarca dins de les següents prioritats d’innovació social:

  1. Foment de l’autonomia personal i la vida independent: Treballem perquè les persones puguin viure de forma autònoma i tenir un control sobre les seves pròpies vides dins de la comunitat.
  2. Promoció del treball en xarxa entre diferents serveis: Establim col·laboracions amb diferents serveis i organitzacions per assegurar una atenció integral i coordinada a les persones amb discapacitat.
  3. Promoció d’un enfocament comunitari, preventiu i proactiu de les necessitats socials: Treballem per anticipar-nos a les necessitats i problemàtiques socials, promovent una comunitat resilient i solidària.
  4. Prevenció i reducció de l’aïllament social i la solitud no desitjada: Mitjançant la creació d’espais de trobada, promovem la interacció social i el suport mutu entre els membres de la comunitat.
  5. Reducció de la vulnerabilitat de les persones en el seu entorn: Creem entorns accessibles i adaptables que afavoreixen la participació plena i igualitària de les persones amb discapacitat.
  6. Generació de noves aliances, sinergies i col·laboració intersectorial: Fomentem la col·laboració entre diferents actors socials, institucions i organitzacions per generar un impacte positiu en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
  7. Sostenibilitat econòmica i viabilitat a llarg termini: Desenvolupem estratègies econòmiques sostenibles per garantir la continuïtat i l’èxit del projecte al llarg del temps.
  8. Projecte escalable, replicable i transversal: Busquem crear un model que pugui ser reproduït i adaptat a altres comunitats i territoris, fomentant la inclusió de les persones amb discapacitat a través de diferents àmbits.

Amb aquest projecte, aspirem a construir una societat més inclusiva i igualitària, on totes les persones tinguin l’oportunitat de viure plenament i participar activament en la comunitat.

Mixtures

 

Logos