En una ciutat tan densament urbanitzada com Barcelona, la creació de nous parcs i espais verds tradicionals té un recorregut limitat.  Per això, les cobertes agrícoles o enjardinades poden ser claus per a fer més sostenibles i acollidores les ciutats del futur.

En aquest sentit, el TEB Verd ha començat una col·laboració amb EixVerd, empresa social que promou projectes innovadors per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels nuclis urbans i els seus edificis.

Les brigades de jardiners del TEB Verd ja han dut a terme la seva primera col·laboració amb Eix Verd en la instal·lació d’una coberta demostrativa i experimental a l’edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella de la UPF. Allà Eix Verd està conduint un experiment, juntament amb equips de les universitats UPC i UAB, per quantificar els beneficis de diferents sistemes constructius de cobertes verdes, aromàtiques i agrícoles.

Els sistemes més eficients es triaran per ser exportats a altres edificis de la ciutat, amb la intenció tant del TEB Verd com d’EixVerd de prosseguir amb les col·laboracions.

L’exemple de Brooklyn Grange

Experiències com la de Brooklyn Grange a Nova York són un referent en l’àmbit de les cobertes enjardinades i els horts urbans a nivell internacional.

Aquí teniu un vídeo il·lustratiu de l’espectacular transformació feta per aquest projecte en una coberta d’un edifici de Nova York.

La fotografia que encapçala l’article, que mostra la coberta experimental de l’edifici Mercè Rodoreda de la UPF, ha estat proporcionada per EixVerd.