L’Assemblea del Grup Cooperatiu TEB ha fet un pas endavant en la promoció de les finances ètiques, socials i cooperatives a les famílies del grup, donant llum verda al’emissió de “Compromisos TEB”. Amb aquest acord, el Grup emet bons d’estalvi, legítimament emesos per la cooperativa de 2n grau, Taller Escola Barcelona, amb un interès anual del 3,75% i amb un venciment de 3 anys.

Els “Compromisos TEB” serviran perquè les cooperatives del Grup accedeixin a recursos financers amb interessos més baixos que els de mercat per tal d’emprendre nous projectes que generin ocupació.  Els socis del TEB i les seves famílies, per la seva banda, podran obtenir un retorn pels seus estalvis superior al que actualment ofereixen les entitats bancàries. Així mateix, tindran la seguretat que amb els seus diners es duen a terme inversions socials, que reverteixen en les persones amb discapacitat intel·lectual.

La cooperativa ofereix liquidesa, ja que es compromet a recomprar els títols, que a més a més, són exigibles, fet que garanteix el cobrament als seus titulars. Cada soci podrà adquirir un màxim de 20 títols, equivalents a 10.000 euros i un mínim d’un títol, 500 euros.