Un any mes, el Grup Cooperatiu TEB ha organitzat una xerrada adreçada a les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual per parlar de fiscalitat  i  altres temes que afecten econòmicament a les famílies: Ajuts i Prestacions.

A la trobada, en la qual es va lliurar el document Guia Útil IRPF 2012. La fiscalitat en les persones amb discapacitat intel·lectual, elaborada per Artur Feijoo (TEB Gestió) i Ferran Gómez (president de TEB d’Habitatge).

Descarregueu la Guía útil IRPF 2012. La fiscalitat en les persones amb discapacitat intel·lectual

La GuiaÚtil IRPF 2012 recull recomanacions per fer la declaració de l’exercici 2012 i informa dels perjudicis del límit de 8.000 euros i dels errors més freqüents. Com s’ha anat insistint molt en els darrers anys, l’increment delsalari mínim interprofessional (SMI) i el manteniment del mínim per tenir beneficis fiscals en 8.000 euros (superior a l’SMI) fa que moltes famílies perdin la possibilitat de desgravar. Aquesta és una de les qüestions que es detallen de manera exaustiva en la “Guia útil IRPF 2012″.

Artur Feijoo, director d’Administració del Grup Cooperatiu TEB i Ferran Gómez, president de TEB d’Habitatge, han estat els encarregats de fer el repàs del document i d’informar sobre alguns dels errors més importants comesos, fins i tot, des d’Hisenda. Un dels més habitual és que quan es detecten més de 8.000 euros bruts a l’any, s’eliminen automàticament les deduccions per “discapacitat i descendent”, sense tenir en compte que l’import net pot ser més petit. Aquestes deduccions són majors quan la persona té una discapacitat igual o superior al 65% i també quan està incapacitada judicialment. Un altre oblit freqüent és l’aplicació de la reducc general dels rendiments del treball, en comptes de l’específica per “persona treballadora activa amb discapacitat”.

Així mateix, les persones que compten amb el Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar han d’anar alerta perquè des del 2008 Hisenda aplica l’import rebut de la Generalitat per aquest concepte com un ingrés computable a l’IRPF per a la persona que rep el servei. Els últims anys, DINCAT i el TEB han donat suport a les famílies a l’hora de fer un requeriment a Hisenda perquè els consideressin del tipus d’ingressos exempts vinculats a la Llei d’autonomia personal (més coneguda com la Llei de la dependència). Aquest requeriment ha estat normalment acceptat.

Les famílies troben molt sovint que els experts que els fan les declaracions de renda desconeixen les especificitats de les persones amb discapacitat pel que fa a la tributació a Hisenda. És per això que des del TEB es recomana que els facin arribar aquesta guia, on es detallen alguns aspectes necessaris que cal tenir en compte.

Tenint en compte els dubtes que genera les famílies els temes relacionats amb l’IRPF,  TEB posa a disposició de les famílies la possibilitat de realitzar una entrevista per consultar el seu cas particular.

En la trobada també es va explicar les actuacions que des del TEB s’estan realitzant a nivel polític per per tal se resoldre el greuge fiscal generat per l’augment de l’SMI.  En aquest sentit, des de la cooperativa i amb la col·laboració del gabinet GayVendrell, s’ha elaborat un informe que s’ha traslladat a DINCAT i a FEAPS per tal que es duguin a terme els tràmits polítics necessaris en benefici del conjunt de les persones amb discapacitat intel·lectual.